Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 15.12.2020 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

a hosté dle prezenční listiny.

Rada SOLK se usnesla:

č. 34/20

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 35/20

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana LK pověřeného řízením rezortu dopravy, z Libereckého kraje.

č. 36/20

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Martina Matzeka, ředitele Investičního odboru SVS a.s., o plánovaných investicích SVS a.s. v roce 2021 a realizovaných investicích v roce 2020 v Libereckém kraji.

č. 37/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 24. 9. – 2. 12 2020.

č. 38/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o legislativním postupu vládních návrhů zákonů o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností a o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností – související. Dále rada SOLK bere na vědomí informace o stavu projednávání v PS PČR, a to návrhu stavebního zákona, novely zákona o střetu zájmů, návrzích novely zákona o rozpočtovém určení daní z Libereckého kraje a ze Zlínského kraje, návrhu zákona o zahrádkářské činnosti, návrhu novely zákona o místních poplatcích, návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, návrhu zákona o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů krajů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.

č. 39/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem republiky.

č. 40/20

Rada SOLK potvrzuje korespondenční hlasování, provedené v souladu se Stanovami SOLK, čl. VIII, odst. 10, ve dnech 26. – 27. listopadu 2020, kterým bylo schváleno znění a odeslání Výzvy SOLK ke schválenému daňovému balíčku formou otevřeného dopisu předsedy SOLK. Výzva byla elektronicky odeslána předsedovi vlády i ostatním členům Vlády ČR, všem senátorům Senátu PČR, všem poslancům, zvolených v Libereckém kraji a hejtmanovi LK. Výzva byla také odeslána i ostatním partnerům SOLK – Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a ostatním krajským sdružením v ČR, dále všem obcím v LK a byla zveřejněna na webových stránkách SOLK.

č. 41/20

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za období 1 - 11 roku 2020 a jeho předpokládané plnění a doporučuje Sněmu SOLK schválit výsledek hospodaření SOLK za rok 2020. Ředitel Kanceláře SOLK zajistí předání výsledku hospodaření SOLK (účetní závěrky) za rok 2020, usnesení Rady SOLK a Sněmu SOLK z roku 2020 předsedovi Kontrolní komise SOLK tak, aby mohly být uvedené materiály projednány včas a Kontrolní komise SOLK mohla 4. února 2021 informovat Sněm SOLK.

č. 42/20

Rada SOLK bere na vědomí vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2020 v období 1 – 11 roku 2020. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK doplnit vyhodnocení Programu činnosti SOLK za rok 2020 o měsíc prosinec.

č. 43/20

Rada SOLK schvaluje rozpočet SOLK pro rok 2021.

č. 44/20

Rada SOLK bere na vědomí návrh Programu činnosti SOLK na rok 2021 a doporučuje jej Sněmu SOLK schválit.

č. 45/20

Rada SOLK schvaluje návrh Sociálního fondu SOLK pro rok 2021 a zároveň schvaluje naplnění Sociálního fondu z přebytku hospodaření roku 2020.

č. 46/20

Rada SOLK schvaluje návrh programu Sněmu SOLK, který se uskuteční 4. února 2021 od 10.00 hodin v Liberci.

č. 47/20

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o realizaci činnosti pro SVS a.s. dle uzavřené smlouvy na rok 2020.

č. 48/20

Rada SOLK schvaluje termín následujícího zasedání Rady SOLK na 23. února 2021 od 10.30 hodin v sídle SOLK.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj