Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze zasedání, konaném 23.2.2021 v Liberci

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/21

č. 02/21

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana LK pověřeného řízením resortu dopravy, z Libereckého kraje.

č. 03/21

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 18. 12. 2020 – 8. 2. 2021 a informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR ze dne 29. 1. 2021.

č. 04/21

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o legislativním postupu návrhu nového stavebního zákona a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona; dále návrhu novely zákona o střetu zájmů, návrhů novely zákona o rozpočtovém určení daní z Libereckého kraje a ze Zlínského kraje, návrhu zákona o zahrádkářské činnosti, návrhu novely zákona o místních poplatcích, návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, návrhů novel zákona o provozu na pozemních komunikacích, které jsou v 1. čtení, ve 2. čtení a ve 3. čtení, návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, návrhu novely knihovního zákona, návrhu ústavního zákona o celostátním referendu a úpravy Ústavy ČR, návrhu novely zákona o podpoře regionálního rozvoje, návrhu novely zákona, kterým se mění zákon o svobodném přístupu k informacím a zákon o právu na informace o životním prostředí.

č. 05/21

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem republiky.

č. 06/21

Rada SOLK bere na vědomí informace o nálezu Ústavního soudu ČR, kterým Ústavní soud zrušil část volebního zákona pro porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících stran na základě návrhu skupiny senátorů.

č. 07/21

Rada SOLK bere na vědomí informace o plnění rozpočtu SOLK za rok 2020.

č. 08/21

Rada SOLK schvaluje vyřazení majetku SOLK z evidence majetku SOLK, a to vozidlo Renault Fluence 1,6 16V 110k Confort, inventární číslo 11IM0001, a střešní nosiče, inventární číslo 11DM0001.

č. 09/21

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2021 se zahájením vždy v 10.30 hodin a místem konání v sídle SOLK, a to:

- 2. zasedání – 27. dubna 2021

- 3. zasedání – 29. června 2021

- 4. zasedání – 21. září 2021

- 5. zasedání – 30. listopadu 2021

- 6. zasedání – 21. prosince 2021

č. 10/21

Rada SOLK pověřuje ředitele Kanceláře SOLK k napsání žádosti o poskytnutí informativního počtu cizinců trvale hlášených v obcích a městech LK k 1. 1. 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a její odeslání na Ředitelství služby cizinecké policie Policie ČR.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                       Předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj