Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK z 1. zasedání, konaného 22. 2. 2022

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

Rada SOLK se usnesla:

č. 01/22

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání. Rada SOLK ukládá řediteli Kanceláře SOLK vstoupit za členské obce a města SOLK do jednání s ČEZ Distribuce, a.s. a oslovit Ing. Petra Žejdlíka, MBA, ředitele úseku Řízení distribučních aktiv ČEZ Distribuce, a.s., za účelem uzavřít dohodu o postupu vypořádání náhrad za věcná břemena pro technickou infrastrukturu.

č. 02/22

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu dopravy, z Libereckého kraje a resortu dopravy.

č. 03/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 15. 12. 2021 – 15. 2. 2022.

č. 04/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o předložených zákonech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o stavu jejich projednání:

$1-       poslanecký návrh novely zákona o zrušení soudních exekutorů,

$1-       poslanecký návrh novely Ústavy ČR by měl zavést do českého právního řádu přímou volbu starostů a hejtmanů,

$1-       poslanecký návrh novely zákona o celostátním referendu,

$1-       poslanecký návrh novely zákona – exekučního řádu,

$1-       návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelu stavebního zákona,

$1-       vládní návrh novely stavebního zákona,

$1-       návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelu zákona o rozpočtovém určení daní,

$1-       senátní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

$1-       vládní návrh novely veterinárního zákona,

$1-       návrh novely zákona o pozemních komunikacích,

$1-       návrh Zastupitelstva Hl. m. Prahy na novelu zákona o majetku České republiky, senátní návrh novely zákona o silničním provozu.

č. 05/22

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně, v Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem České republiky.

č. 06/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ze zasedání Regionální komise Předsednictva SMO ČR ze dne 11. února 2022.

č. 07/22

Rada SOLK schvaluje termíny zasedání Rady SOLK v roce 2022 se zahájením vždy v 11.00 hodin a místem konání v sídle SOLK, a to:

- 2. zasedání – 26. dubna 2022

- 3. zasedání – 21. června 2022

- 4. zasedání – 27. září 2022

- 5. zasedání – 29. listopadu 2022

- 6. zasedání – 20. prosince 2022.

č. 08/22

Rada SOLK schvaluje k dnešnímu dni odpis drobného hmotného majetku, a to křesla GARDA AMICRA, vínové barva, pořízeného 21. 2. 2007 za pořizovací cenu 2 617,- Kč, vedeného pod inventárním číslem 27DM0002.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                    předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj