Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK ze 2. zasedání, konaného 26. 4. 2022

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

Rada SOLK se usnesla:

č. 09/22

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 10/22

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu dopravy, z Libereckého kraje a resortu dopravy.

č. 11/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 16. 2. 2022 – 19. 4. 2022.

č. 12/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o předložených zákonech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o stavu jejich projednání:

$1-       poslanecký návrh novely zákona o zrušení soudních exekutorů,

$1-       poslanecký návrh novely Ústavy ČR by měl zavést do českého právního řádu přímou volbu starostů a hejtmanů,

$1-       poslanecký návrh novely zákona o celostátním referendu,

$1-       poslanecký návrh novely zákona – exekučního řádu,

$1-       návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelu stavebního zákona,

$1-       vládní návrh novely stavebního zákona,

$1-       návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelu zákona o rozpočtovém určení daní,

$1-       senátní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

$1-       vládní návrh novely veterinárního zákona,

$1-       návrh novely zákona o pozemních komunikacích,

$1-       návrh Zastupitelstva Hl. m. Prahy na novelu zákona o majetku České republiky,

$1-       senátní návrh novely zákona o silničním provozu,

$1-       vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb,

$1-       poslanecký návrh novely zákona o střetu zájmů.

č. 13/22

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem České republiky.

č. 14/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon a některé další související zákony. Rada SOLK požaduje po předkladateli novely zákona ponechání stavebních úřadů na všech obcích a zároveň pověřuje předsedu SOLK Mgr. Jaromíra Dvořáka k odeslání uvedeného stanoviska SOLK na připomínková místa, zejména na Liberecký kraj, MMR ČR, SMO ČR, SMS ČR a poslancům, zvolených v Libereckém kraji.

č. 15/22

Rada SOLK v souladu se Stanovami SOLK, čl. VII, odst.10, potvrzuje korespondenční hlasování, provedené ve dnech 24. – 26. 3. 2022 o návrhu ČEZ Distribuce, a.s. na způsob oceňování věcných břemen v obcích a městech Libereckého kraje. Rada SOLK bere na vědomí další informace ředitele Kanceláře SOLK o návrhu ČEZ Distribuce, a.s. ke způsobům oceňování věcných břemen v obcích a městech Libereckého kraje.

č. 16/22

Rada SOLK bere na vědomí zprávu o kontrole účetnictví SOLK za rok 2021.

č. 17/22

Rada SOLK nesouhlasí s neřešením situace v základním a středním školství vzhledem k uprchlické krizi a žádá jasné stanovisko od ministerstva školství. Rada SOLK vnímá bezpečnostní a zdravotní rizika při přijímání neočkovaných dětí do mateřských, základních a středních škol.

č. 18/22

Rada SOLK nesouhlasí s tvrzením ministerstva práce a sociálních věcí, že si obce ekonomicky pomáhají zaměstnáváním obyvatel na veřejně prospěšné práce (VPP) a požaduje zachování dotačního titulu na veřejně prospěšné práce v nezměněném rozsahu, protože vnímá potřebu zachovat sociálně pracovní návyky u osob, které není možné jinak zaměstnat.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                    předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj