Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Usnesení Rady SOLK z 5. zasedání, konaného 29. 11. 2022

SDRUŽENÍ OBCÍ LIBERECKÉHO KRAJE

Usnesení Rady SOLK

Rada SOLK se usnesla:

č. 34/22

Rada SOLK deleguje do Pracovní skupiny sociální začleňování a zaměstnanost při Regionální stálé konferenci Libereckého kraje zástupce SOLK Mgr. Tomáše Vašíčka, starostu města Harrachov.

č. 35/22

Rada SOLK bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozích zasedání.

č. 36/22

Rada SOLK bere na vědomí aktuální informace pana Martina Půty, hejtmana LK, a Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu dopravy, z Libereckého kraje a resortu dopravy.

č. 37/22

Rada SOLK bere na vědomí informace pí. Marie Rathouské, manažerky Interní sítě České pošty, s.p., a p. Borise Šlosara, vedoucího týmu Optimalizace a rozvoj Pobočkové sítě Česká pošta, s.p. o důvodech změny otevírací doby poboček České pošty, s.p.

č. 38/22

Rada SOLK bere na vědomí informace Ing. Martina Matzeka, ředitele Investičního odboru SVS a.s., o plánovaných investicích SVS a.s. v roce 2023 a realizovaných investicích v roce 2022 v Libereckém kraji.

č. 39/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o tiskových zprávách SMO ČR z období 21. 9. – 22. 11. 2022.

č. 40/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o předložených zákonech v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a o stavu jejich projednání:

$1-       poslanecké návrhy novel zákonů o zrušení soudních exekutorů, o přímé volbě starostů a hejtmanů, o celostátním referendu a exekuční řád,

$1-       vládní návrh novely stavebního zákona,

$1-       senátní návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

$1-       návrh Zastupitelstva Hl. m. Prahy na novelu zákona o majetku České republiky,

$1-       senátní návrh novely zákona o silničním provozu,

$1-       vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o elektronické evidenci tržeb,

$1-       vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o právu na informace o životním prostředí,

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby,

$1-       poslanecký návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon),

$1-       vládní návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

$1-       vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících,

$1-       poslanecký návrh novely zákona o volbách do Parlamentu ČR,

$1-       vládní návrh zákona o zvláštním způsobu hlasování ve volbě prezidenta republiky.

č. 41/22

Rada SOLK bere na vědomí informace o projednávané legislativě na zasedání Vlády ČR, v Poslanecké sněmovně a v Senátu Parlamentu ČR a o podepsaných zákonech prezidentem České republiky v období 21. 9. – 22. 11. 2022.

č. 42/22

Rada SOLK bere na vědomí informace ředitele Kanceláře SOLK o postupu, vedoucí k úpravě vyhlášky č. 488/2020 Sb., tzv. oceňovací vyhlášky, o možnost opětovného zavedení oceňování věcných břemen na základě schválených ceníků služebností.

č. 43/22

Rada SOLK bere na vědomí informace k organizaci semináře „Úvod do legislativy obcí“, který se uskuteční dne 12. ledna 2023.

č. 44/22

Rada SOLK bere na vědomí termín konání řádného volebního Sněmu SOLK, který se uskuteční dne 2. února 2023 v budově KÚ LK v zasedacím sále krajského zastupitelstva ve 3. patře.

       Jaroslav Hanzlíček                                                      Mgr. Jaromír Dvořák

   Ředitel Kanceláře SOLK                                                    předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj