Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení Sněmu

Sdružení obcí Libereckého kraje

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje na svém zasedání konaném dne 28. března 2006 v zasedací místnosti Krajského úřadu Libereckého kraje

po projednání schválil:

 1. Program Sněmu SOLK,
 2. hospodaření SOLK a účetní uzávěrku za rok 2005,
 3. předložený návrh Programu činnosti SOLK na rok 2006,
 4. úpravu stanov SOLK dle předloženého návrhu.

po projednání vzal na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti SOLK za rok 2005,
 2. kontrolu hospodaření SOLK za rok 2005,
 3. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2006,
 4. diskusní příspěvky.

po projednání ukládá:

 1. předsedovi SOLK intervenovat na Ministerstvu zemědělství ČR a ostatních odpovědných institucích, aby byly zvýšeny finanční prostředky na rozvoj venkova v osách III a IV alokované v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013,
 2. předsedovi SOLK intervenovat na příslušných institucích, aby byla inicializována novela zákona o rozpočtovém určení daní ve prospěch zvýšení daňové výtěžnosti obcí, a to zejména pro malé obce.

 

 

Jaroslav Hanzlíček                                                                    Ing. Milan Hejduk

   ředitel Kanceláře SOLK                                                                předseda SOLK

                        v.r.                                                                                            v.r.

 

 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj