Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje na svém zasedání, konaném dne 28. ledna 2016 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci,

po projednání schválil:

 1. Program Sněmu SOLK,
 2. Jednací řád Sněmu SOLK,
 3. Volební řád Sněmu SOLK
 4. ověřovatelem zápisu Ing. Tomáše Hocke, starostu města Turnov,
 5. úpravu Stanov SOLK dle předloženého návrhu Rady SOLK,
 6. zvolil za členy Kontrolní komise SOLK:

1. Ing. Luděk Sajdl, starosta obce Přepeře 

2. Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá

3. Tomáš Cýrus, starosta obce Višňová

 1. zvolil za členy Rozhodčí komise SOLK: 

1. Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec

2. Lena Mlejnková, starostka města Semily

3. Vladimír Vinkář, místostarosta města Jilemnice

 1. hospodaření SOLK za rok 2015,
 2. Program činnosti SOLK na rok 2016;

po projednání vzal na vědomí:

 1. jmenování zapisovatelem ze Sněmu SOLK p. Evu Rosenbergovou,
 2. informace z Libereckého kraje a prezentaci Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje pro roky 2016 – 2020,
 3. informace hostů a partnerů Sněmu SOLK – JABLOCOM s.r.o.,
 4. kooptaci paní Leny Mlejnkové, starostky města Semily, za člena Rady SOLK za územní obvod Semily,
 5. zprávu o činnosti SOLK za rok 2015,
 6. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2016.

    Jaroslav Hanzlíček                                                    Mgr. Josef Horinka

   ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                              předseda SOLK v.r. 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj