Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení náhradního Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Náhradní Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje, svolaný v souladu s čl. VI Stanov SOLK,           na svém zasedání, konaném dne 24. ledna 2017 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci,

po projednání schválil:

 1. Program Sněmu SOLK,
 2. výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2016,
 3. Program činnosti SOLK na rok 2017;

po projednání vzal na vědomí:

 1. Jednací řád Sněmu SOLK
 2. jmenování zapisovatelem ze Sněmu SOLK p. Evu Rosenbergovou,
 3. jmenování ověřovatelem zápisu Ing. Tomáše Hocke, starostu města Turnov,
 4. informace hejtmana Libereckého kraje p. Martin Půty z Libereckého kraje,
 5. informace hostů a partnerů Sněmu SOLK – ČSOB a.s.,
 6. zprávu o činnosti SOLK za rok 2016,
 7. zprávu Kontrolní komise SOLK,
 8. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2017.

    Jaroslav Hanzlíček                                                    Mgr. Josef Horinka

   ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                              předseda SOLK v.r. 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj