Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení náhradního Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Náhradní Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje, svolaný v souladu s čl. VI Stanov SOLK, na svém zasedání, konaném dne 25. ledna 2018 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci,

po projednání schválil:

 1. Program Sněmu SOLK,
 2. změnu Stanov SOLK v čl. III Název a sídlo SDRUŽENÍ, odst. 2, jehož znění bude: Sídlem SDRUŽENÍ je město Liberec, U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, PSČ 460 01,
 3. výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2017,
 4. Program činnosti SOLK na rok 2018;

po projednání vzal na vědomí:

 1. Jednací řád Sněmu SOLK,
 2. jmenování zapisovatelem Sněmu SOLK p. Evu Hanzlíčkovou,
 3. jmenování ověřovatelem zápisu p. Vladimíra Vinkláře, místostarostu města Jilemnice,
 4. informace z Libereckého kraje od hejtmana Libereckého kraje p. Martina Půty, Ing. Jitky Volfové, statutární náměstkyně hejtmana pověřené řízením rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, MUDr. Přemysla Sobotky, náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu zdravotnictví a Ing. Květy Vinklátové, členky rady kraje pověřené řízením rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
 5. informace hostů Sněmu SOLK - Jiřího Voseckého, senátora Senátu PČR, Ing. Miroslava Beneše, tajemníka Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, Ing. Petra Medáčka CSc., MBA, předsedy Severočeského sdružení obcí, a partnerů Sněmu SOLK – Mgr. Stanislava Staňka z ČSOB a.s.,
 6. zprávu o činnosti SOLK za rok 2017,
 7. zprávu Kontrolní komise SOLK z 25. 1. 2018,
 8. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2018.

    Jaroslav Hanzlíček                                                    Mgr. Josef Horinka

   ředitel Kanceláře SOLK v.r.                                              předseda SOLK v.r. 

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj