Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení náhradního Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Náhradní Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje, svolaný v souladu s čl. VI Stanov SOLK, na svém zasedání, konaném dne 30. ledna 2020 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci,

po projednání schválil:

 1. Program Sněmu SOLK,
 2. výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2019,
 3. převod výsledku hospodaření SOLK za rok 2018 ve schvalovacím řízení – účet 931, ve výši 163 874,52 Kč na účet 932 – nerozdělený zisk,
 4. Program činnosti SOLK na rok 2020;

po projednání vzal na vědomí:

 1. Jednací řád Sněmu SOLK,
 2. jmenování ověřovateli zápisu ze Sněmu SOLK Mgr. Josefa Horinku, starostu města Hrádek nad Nisou, a Mgr. Františka Lufinku, starostu města Železný Brod,
 3. jmenování zapisovatelem ze Sněmu SOLK p. Evu Hanzlíčkovou,
 4. informace z Libereckého kraje,
 5. informace hostů a partnerů Sněmu SOLK,
 6. zprávu o činnosti SOLK za rok 2019,
 7. zprávu Kontrolní komise SOLK z 30. 1. 2020,
 8. v souladu s čl. VII, odst. 6 Stanov SOLK, kooptaci nového člena Rady SOLK - RNDr. Jiřího Čeřovského, primátora statutárního města Jablonec nad Nisou, a to pro dokončení funkčního období 2019 - 2023,
 9. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2020.

   Jaroslav Hanzlíček                                                         Mgr. Jaromír Dvořák

   ředitel Kanceláře SOLK                                                        předseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj