Sdružení obcí Libereckého kraje

Sdružení obcí Libereckého kraje je otevřenou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizací obcí a měst Libereckého kraje

Joomla Templates and Joomla Extensions by joomla2you.Com
img
img

Krajina Libereckého kraje

Sychrov

Malá Skála

Česká Lípa

Liberecký kraj - to je i venkov

Panská skála

Radnice Liberec

Zámek Frýdlant

Ještěd, Bezděz, Liberecký kraj

Sídlo SOLK -Evropský dům - U Jezu 525/4, Liberec

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Usnesení (náhradního) Sněmu Sdružení obcí Libereckého kraje

Náhradní Sněm Sdružení obcí Libereckého kraje, svolaný v souladu s čl. VI Stanov SOLK,                        na svém zasedání, konaném dne 1. února 2024 v sále zastupitelstva Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci,

po projednání schválil:

 1. Program Sněmu SOLK,
 2. výsledek hospodaření a účetní uzávěrku SOLK za rok 2023,
 3. schvaluje převod výsledku hospodaření SOLK za rok 2022 ve schvalovacím řízení – účet 931000, ve výši 87 119,23 Kč na účet 932000 – nerozdělený zisk,
 4. Program činnosti SOLK na rok 2024;

po projednání vzal na vědomí:

 1. Jednací řád Sněmu SOLK,
 2. Volební řád Sněmu SOLK,
 3. jmenování ověřovatelem zápisu ze Sněmu SOLK ……………………………………………………………..,
 4. jmenování zapisovatelem ze Sněmu SOLK p. Jaroslava Hanzlíčka,
 5. informace z Libereckého kraje,
 6. informace hostů a partnerů Sněmu SOLK,
 7. zprávu o činnosti SOLK za rok 2023,
 8. zprávu Kontrolní komise SOLK z 1. 2. 2024,
 9. informaci o rozpočtu SOLK na rok 2024.

   Jaroslav Hanzlíček                                                           Ing. Tomáš Hocke

  ředitel Kanceláře SOLK                                                       místopředseda SOLK

Liberecký kraj

 Oblast působnosti SOLK

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství - spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz 
Abfallwirtschaft -  Kooperation im Bezirk Liberec und Landkreis Görlitz

 

Powiat Zlotoryja

Partnerský kraj